how to build a website

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

îN CONCORDANȚĂ CU REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor)


ALERON TRAINING CENTER S.R.L., in calitate de beneficiar al proiectului HR Center Suport – Regiunea Centru, cu sediul in Bucuresti, Aleea Marius Emanoil Buetica, 18- 20, sector 3, inmatriculata in Registrul Comertului sub numarul J40/2259/2002, avand CUI RO 14529444, va facem cunoscute cateva aspecte referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:

1. SCOPURILE SI OBIECTIVELE PRELUCRARII ( DE CE PRELUCRAM)
Va colectam si prelucram datele cu caracter personal in mod echitabil, in scopuri determinate sau determinabile, in conformitate cu Regulamentul, dupa cum urmeaza:

 • In baza consimtamantului dumneavoastra in scopul unor comunicari de marketing si publicitate a produselor/serviciilor oferite de Aleron Training Center;
 • Datorita necesitatii respectarii obligatiilor noastre legale (cu titlu exemplificativ: obligatii fiscale, obligatii decurgand din raporturi de munca/colaborare, obligatii privind garantii legale, s.a.);
 • Pentru a parcurge etapele premergatoare perfectarii unui contract la cererea dumneavoastra, fie ca aveti calitatea de clienti, fie de colaborator/ furnizor/ prestator;
 • Din necesitatea executarii contractelor la care dumneavoastra sunteti parte.
Conform art. 6 din Regulament
2. CE DATE COLECTAM SI PRELUCRAM
Aleron Training Center prelucreaza date cu caracter personal apartinandu-va dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, precum:

 • Nume si prenume,
 • Domiciliu,
 • Cod Numeric Personal,
 • Serie si numar act de identitate,
 • Numar de telefon,
 • Adresa de e-mail s.a.;
Colectarea datelor se face cand completezi un formular pe site-ul nostru, cu scopul de a ne contacta, de a se isncrie la un curs, de a descarca diverse material sau cand te abonezi la newsletter. Scopul colectarii acestor date este, in principal, de a comunica si de a-ti oferi informatii utile, pe care le-ai solicitat.
Prin completarea datelor in formularele de pe site, utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Aleron si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate.

3. TIPURILE DE OPERATIUNI EFECTUATE
Informatiile personale pe care vizitatorii le furnizeaza pe site-urile noastre sunt folosite doar in scopul in care au fost prezentate, in afara de cazul in care noi publicam alte utilizari in aceasta Politica privind colectarii informatiilor.

4. PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR

 • Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri determinate sau determinabile;
 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
 • Procesarea datelor se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
 • Se asigura confidentialitatea datelor personale si stocarea lor intr-o maniera ce asigura securitatea lor;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat daca acest lucru este necesar;
 • Se asigura dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la prelucrarea datelor, cat si portabilitatea acestora.

Conform art. 5 din Regulament.

5. MODALITATEA DE RETRAGERE A CONSINTAMANTULUI
Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Aleea Marius Emanoil, 18- 20, sector 3, Bucuresti catre S.C. Aleron Training Center S.R.L., va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului 2016/679/UEpentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului 2016/679/UE pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
6. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR
Potrivit prevederilor Regulamentului, prelucrarea se considera legala in cazul in care este necesara in cadrul unui contract sau in vederea incheierii unui contract.
A se vedea: art. 6 din Regulament.
Astfel, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata derularii raporturilor contractuale cu dumneavoastra. Datele cu caracter personal vor fi sterse intr-un termen de 1 an de la data incetarii contractului sau intr-un termen de 1 an de la data implinirii termenului legal de raspundere privind obligatii legale (precum: obligatii fiscale, obligatii decurgand din raportul de munca/colaborare, obligatii legale privind garantii, s.a.).
In cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile aratate mai sus, daca v-ati retras consimtamantul pentru prelucare, atunci cand consimtamantul dumneavoastra este necesar, sau daca va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc ori daca prelucrarea nu este conforma cu Regulementul, datele dumneavoastra vor fi sterse de indata.
Conform art. 17 din Regulament.
7. DESCRIERE GENERICA A MIJLOACELOR DE PROTECTIE
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza in mod echitabil, in scopurile determinate sau determinabile conform celor aratate mai mai sus, intr-o modalitate care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, fiind luate masuri tehnice si organizatorice adecvate.
Conform art. 39 din Regulament.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 
Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal;
 • rectificarea sau stergerea acestora;
 • restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal atunci cand considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcate.
Conform art. 15 – art 22 din Regulament


9. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Pentru informatii suplimentare legate de protectia datelor cu caracter personal si pentru orice alte solicitari, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: office@aleron.ro, iar noi vom incerca sa va raspundem in cel mai scurt timp posibil.